Ne Yapıyorum - Akan AbdulaNE YAPIYORUMTutum değiştirmeye çalışmadan önce, davranışa odaklanmamız gerekir.

Pazarlamanın öncelikli görevi davranışı değiştirmek olmalıdır çünkü tutum değiştirmek marka için gereksiz pahalı bir operasyondur.

Tüketiciler çoğunlukla tutumlarını değiştirmeye çalışan markalara karşı savunma mekanizmaları geliştirirler.

Bir stratejistin görevi büyük fikirler bulmaktan çok, davranış değiştiren pazarlama çözümlerini saptamak ve uygulamaktır.

Bu nedenle markalarımın her birinin özel ihtiyaçlarına yönelik benzersiz ve butik davranışsal çözümler üretirim.

Konuyla ilgili zaman zaman medya ile paylaştığım en güncel stratejik düşüncelerim için: